Generace Y jde do práce

Blog > Zaměstnanost > Generace Y jde do práce  |  16.11.2014 20:54

Generace lidí narozených mezi lety 1985 až 2000 jsou "Ypsiloni." Jejich podíl na pracovním trhu bude postupně narůstat. Mentální a názorové rozdíly mezi generacemi jsou přirozené, proto bude zajímavé jak tato nová skupina zaměstnanců změní práci a i firemní kulturu v době vysoké nezaměstnanosti a nestability.

 Zdroj: Freeimages.com

Pojem "Generace Y" poprvé použili autoři William Strauss a Neil Howe ve své knize "The History of America's Future, 1584 to 2069."

Bude velmi zajímavé, jak bude tato nově nastupující skupina zaměstnanců měnit pracovní návyky a to včetně firemní kultury v době vysoké nezaměstnanosti a nestability pracovního trhu. Portál iDnes zveřejnil 3. listopadu 2013 článek "Mladí lidé odmítají přesčasy, chtějí si užít volný čas", kde byly zmíněny postoje mladé generace k zaměstnání.

Pracovní trh se neustále mění s ohledem na nástup stále sofistikovanějších informačních technologií, které nám umožňují pracovat online z domova nebo vzdálené kanceláře, kdy je nadřízený tisíce kilometrů daleko. Současně to ale přináší vysokou míru vnitřní disciplíny, kterou v sobě musí zaměstnanec najít. Ochota firmy poskytovat tento prostor, vytváří zaměstnanci výrazně příjemnější pracovní podmínky. Ne každá pracovní pozice je pro tento typ pracovního poměru vhodná a proto zaměstnavatel velmi obezřetně pozice nabízí. S rozvojem informačních technologií dochází také k efektivizaci práce, která vede k vyšším nárokům na technické znalosti a pracovní výkon.

Nároky společnosti na zaměstnance zhoršují lidské vztahy, podporují boj mezi pracovníky a vytváří tlak bez rozdílu věku a pracovní pozice. Osobní svoboda a kreativita je u mnoha firem potlačována maximální kontrolou zaměstnanců, kteří mají zastávat roli poslušných robotů, u kterých se neočekávají chyby a emoce. Mladí lidé si dnes nedokáží představit život bez internetu, mobilu, tabletu a sociálních sítí, které jim poskytují určitou formu svobody a vyjádření, které tak nutně potřebují sdělit ostatním. Nastane trend ve smyslu trvale udržitelné kariéry, jako je vyvážení faktorů práce - peníze - volný čas – zdraví.

Mentální a názorové rozdíly mezi generacemi jsou přirozeným jevem a bude zajímavé, jak rychle se dokáže mentalita generace „Ypsilon“ etablovat v pracovním prostředí a zda jsou zaměstnavatelé ochotni na jejich podmínky přistoupit. Zástupci generace "Ypsilon" nechtějí pracovat přesčasy, chtějí uznání, vysoký plat, flexibilitu, rychlý kariérní růst a dostatek volného času. Na druhou stranu musíme vnímat současný vývoj trhu práce a podle toho posuzovat možnosti, které jsou aktuálně k dispozici. Schopných a loajálních zaměstnanců je na trhu práce více než v minulosti, což vede k tlaku na pracovní pozice, snižování platů a možnosti společností velmi rychle nahradit nepřizpůsobivé zaměstnance. Požadavky to jsou jistě oprávněné, ale každý zaměstnanec bude řešit otázku, jak fyzicky i psychicky vydržet v zaměstnání do důchodu při tempu a náročnosti, které je v současné době nastaveno.

Všichni z nás si přejí dobrou a hlavně jistou práci, za slušné peníze s dostatkem volného času. Realita se bude týkat jen pár vysoce výkonných zaměstnanců s velkou přidanou hodnotou pro společnost, kteří jsou pro firmy nepostradatelní. Takových zaměstnanců bylo, je a bude jen velmi málo. Ostatní se musí smířit s životem ve vlčí smečce a respektovat pravidla toho, kdo ji zrovna vede.

© Vašek a Beny


Diskuse k článku

Žádné reakce.

Přidat komentář


Najdete nás na Facebooku