Šikana na pracovišti

Blog > Pracovní problematika > Šikana na pracovišti  |  17.03.2014 20:01

Současným problémem v pracovních vztazích je šikana na pracovišti. Jednou z forem šikany je tzv. mobbing, tedy psychický teror. Jak se mu vyhnout a jak postupovat v případě, kdy se člověk dostane této situace? Tyto a podobné otázky řešila spousta lidí ve svém zaměstnání a podle jejich zkušeností není jednoznačná odpověď, jak se postavit vůči tomuto bezpráví.


Asi každý zaměstnanec se dnes setkal s určitou formou šikany. V případě mobbingu vychází jeho podstata z anglického slova "to mob" - vulgárně vynadat. Jedná se o jednu z podob šikany působící jako psychický teror, který je na zaměstnance vytvářen ze strany kolegů a velmi těžko se prokazuje. Mobbing se projevu v různých formách. Příznakem jsou nejrůznější podoby znepříjemňování života na pracovišti, které mohou zpočátku působit nevinně. Vytváří se první konflikty, schválnosti, pomluvy a zadržování informací. Postupně situace přechází k systematickému psychickému teroru, který vyvrcholí otevřenými verbálními a někdy i fyzickými útoky proti zaměstnanci. Současně s tím může docházet k nepředvídatelným krokům ze strany zaměstnance, který je situací psychicky zlomen a řeší problémy po svém, tzv. s horkou hlavou. Šikana na pracovišti vážným způsobem ovlivňuje soukromý život a přináší spoustu složitých životních situací. Velmi častým dopadem jsou hádky v rodinně nebo s partnerem. Situace se tak stává pro mnoho zaměstnanců pastí. V závažných případech může dojít až na sebevraždu. Zaměstnanec je tak pod maximálním tlakem, nesoustředí se na práci a je osamocen ve své situaci. V horší variantě se pokouší vše přetrpět a odolávat nátlaku. Typickým případem jsou lidé po padesátce na malém městě, kde není práce a kde špatné renomé zaměstnance fakticky zapříčiní jeho bojkot u několika málo zaměstnavatelů v regionu. Možnými kroky k odvrácení problému je přechod na jiné pracoviště nebo změna zaměstnavatele. V případě, že se zaměstnanec rozhodne řešit situaci s vedením společnosti, musí mít zcela nezvratné důkazy o prováděné šikaně, ale i to není záruka toho, že s tím u vedení společnosti uspěje. Chování spolupracovníků a manažerů vůči postižené osobě je často zlehčováno a nachází se různé důvody a alibi za účelem zametení stop a dehonestování zaměstnance. Případný soudní spor může dát zaměstnanci v lepším případě finanční a morální zadostiučinění, ale nemůže však počítat s návratem k dosavadnímu zaměstnavateli a musí si tak hledat jinou práci.

© Vašek a Beny


Další články z této kategorie

Mají to sexy ženy v práci snadnější? 24.04.2014 00:25

Kariéra a úspěch v práci 10.04.2014 21:50

McJob aneb minimálně placená práce 26.03.2014 20:11

Co je Švarcsystém 24.02.2014 10:18

Vzroste nezaměstnanost při zýšení minimální mzdy? 23.02.2014 20:18


Diskuse k článku

Žádné reakce.

Přidat komentář


Najdete nás na Facebooku