McJob aneb minimálně placená práce

Blog > Pracovní problematika > McJob aneb minimálně placená práce  |  26.03.2014 20:11

Minimálně placená práce je v personalistické hantýrce pojmenována jako McJob. Samotný pojem pochází z USA, kde se objevil v 80. letech dvacátého století a je spojen s prací pro společnost McDonald´s. V České republice je pro většinu zaměstnanců tento pojem zatím neznámým termínem.


Pojem McJob znamená v českých podmínkách minimálně placenou práci. Typické je vysoké pracovní nasazení za minimální plat, ve velmi tvrdých pracovních podmínkách. Jedná se o zaměstnání, které současně provází vysoká míra fluktuace na pracovní pozici a nízké nároky na vzdělání související s nulovou perspektivou zastávané pracovní pozice. Samotný termín McJob je převzat z USA, kde se takto označovala pracovní pozice pro společnost McDonald´s a postupně se tento pojem rozšířil pro zaměstnání, kde jsou podobné nelidské pracovní podmínky, jako např. fast foody, práce ve skladech, telemarketingu, sezónních zaměstnáních, hlídacích agenturách, v kurýrních službách a další podobné obory. Pro zaměstnance, kteří mají základní vzdělání nebo jsou vyučeni je tato práce jednou z mála pracovních příležitostí uplatnění se na trhu práce. Dalšími skupinami jsou studenti hledající dočasné zaměstnání a přivýdělek ke studiu. Tato povolání nevyžadují vysoké nároky na zaměstnance a tomu také odpovídá platové ohodnocení a zacházení se zaměstnanci. Nároky manažerů na tento typ zaměstnanců jsou místy až nelidské. Podmínky, které jsou zaměstnancům v tomto segmentu nastaveny, jsou na hranici splnitelnosti. V některých případech jsou definovány tak, aby zaměstnanci podmínky nemohli záměrně splnit a tedy nedosáhly na nastavený systém odměn, který je až strojově dodržován. Často se jedná o agenturní zaměstnance na dobu určitou, kteří podepsali pracovní smlouvy na hraně zákona. Hygienické a bezpečnostní normy jsou v mnoha případech porušovány. Často také dochází ke krácení platu z důvodu porušení interních nařízení a pravidel. "McJob manažeři" jsou výrazně odměňováni za důsledné dodržování nastaveného systému a také za snižování nákladů souvisejících s provozem společnosti. Manažerská činnost v této oblasti není extra náročná a proto ji může zastávat průměrně vzdělaný člověk. Lidem pracujícím v tomto segmentu prací se říká "McEmployees", jinak řečeno "koncoví pracovníci v provozu".

© Vašek a Beny


Další články z této kategorie

Mají to sexy ženy v práci snadnější? 24.04.2014 00:25

Kariéra a úspěch v práci 10.04.2014 21:50

Šikana na pracovišti 17.03.2014 20:01

Co je Švarcsystém 24.02.2014 10:18

Vzroste nezaměstnanost při zýšení minimální mzdy? 23.02.2014 20:18


Diskuse k článku

Žádné reakce.

Přidat komentář


Najdete nás na Facebooku